top of page
DUURZAAMHEID |  FSC ® / PEFC
FSC_C016391_NL_Promotional_with_text_Portrait_GreenOnWhite.jpeg
pefc-label-pefc30-32-362-logo-voor-website[1].png

Hout Import Reuver verkoopt zoveel mogelijk gecertificeerde houtproducten. Dit betekent dat de producten zijn voorzien van een internationaal geaccepteerd keurmerk. Dat merk staat voor kwaliteit en een milieuvriendelijke productie en garandeert een herkomst uit een aantoonbaar verantwoord beheerd bos of regenwoud.

 

Per keurmerk zien onafhankelijke controleurs toe op naleving van de regels bij alle bedrijven in de handelsketen, van houtkap tot aan fabrikant van eindproducten ook wel 'Chain of Custody' genoemd. Op die manier wordt gegarandeerd dat de producten voldoen aan de criteria van de keurmerken van verantwoord bosbeheer.

Hout Import Reuver levert producten van de milieukeurmerken FSC® en PEFC.

EENVOUDIG BEGINNEN

Tegenwoordig is duurzaamheid een factor die zeer belangrijk is in onze samenleving en dat is maar goed ook. We hebben maar één aardbol en die moeten we zo gezond mogelijk houden.

Duurzaamheid kan bij de kleinste bedrijfsactiviteiten beginnen. Wij zorgen er ten alle tijden voor dat onze vrachtwagens zo min mogelijk kilometers hoeven te rijden door de routes zo optimaal mogelijk in te plannen. Elke leveringszone in ons afzetgebied wordt 2 à 3 dagen per week beleverd zodat onze uitstoot per levering zo laag mogelijk is.

Afvalscheiding is ook zo'n factor waar we bewust mee om moeten gaan. Zo veel mogelijk afval moet correct gescheiden worden zodat het weer als grondstof in het productieproces gebruikt kan worden (recycling).

Hout Import Reuver is FSC® en PEFC gecertificeerd.

Vraag naar onze FSC®

gecertificeerde producten.

Vraag naar onze PEFC/30-32-362 gecertificeerde producten.

 

Het FSC® certificaat is 19/10/2010 afgegeven onder nummer:

SCS-COC-000652-NN

Het PEFC certificaat is 14/10/2011 afgegeven onder nummer: 

SCS-PEFC/COC-000652-BA

CERTIFICATEN

FSC®

 

FSC®, de Forest Stewardship Council® (Raad voor Goed Bosbeheer) is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer en duurzaam geproduceerd hout stimuleert. FSC® is een onafhankelijk, breed gesteund en wereldwijd opererend systeem dat standaarden voor bosbeheer en de handelsketen, de Chain of Custody, wereldwijd heeft opgesteld. Met daaraan gekoppeld een keurmerk voor herkenbaarheid.

 

De kern van het werk van FSC® is zorgen dat bossen, zowel tropische als niet-tropische, goed worden beheerd. Om er zeker van te zijn dat het hout uit goed beheerde bossen komt, wordt door FSC® de hele handelsketen gevolgd. Alleen wanneer aan de wereldwijde FSC®-standaarden is voldaan, mag het product voorzien worden van een FSC®-certificaat. Alleen FSC®-gecertificeerde bedrijven mogen dus FSC®-gecertificeerde producten verkopen. Het certificeren en toezien op het naleven van deze regels gebeurt door onafhankelijke organisaties die daarvoor door FSC® zijn aangesteld.

 

Hout Import Reuver is gecertificeerd onder FSC®- Certificaatnummer :

SCS-COC-000652-NN

 

www.fsc.nl

PEFC

PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification, is een wereldwijde organisatie ter bevordering van duurzaam bosbeheer. PEFC voorziet in een vrijwillig, onafhankelijk internationaal bos- en houtcertificeringsysteem om eindgebruikers houtproducten uit verantwoord beheerde bossen te garanderen.

Op basis van internationale principes heeft PEFC eigen, onafhankelijke en internationaal-geaccepteerde richtlijnen opgesteld voor duurzaam bosbeheer en certificering van de handelsketen (de 'Sustainability Benchmark'). PEFC toetst of nationale standaarden voor duurzaam bosbeheer voldoen aan deze benchmark. Deze toetsing is een uitgebreid proces dat wordt uitgevoerd door onafhankelijke derden.

Momenteel zijn 34 landen lid van PEFC. 28 van deze landen hebben een goedgekeurde standaard voor duurzaam bosbeheer. Iedere vijf jaar worden de landelijke standaarden opnieuw getoetst en zo nodig herzien. 

Hout Import Reuver is gecertificeerd onder PEFC- Certificaatnummer :

SCS-PEFC/COC-000652-BA

www.pefcnederland.nl

Hout Import Reuver levert producten van de milieukeurmerken FSC® en PEFC.
logo-centrumhout-380x200-vrij.png

Bereken in 2 stappen hoeveel CO2 is vastgelegd in uw houtproducten

Duurzaamheid
Certificaten
bottom of page