FSC ® / PEFC

Hout Import Reuver is FSC® en PEFC gecertificeerd.

Het FSC® certificaat is 19-10-2010 afgegeven onder nummer :  SCS-COC-000652-NN.

Het PEFC certificaat is 14-10-2011 afgegeven onder nummer : SCS-PEFC/COC-000652-BA

 

 

 

Aantoonbaar duurzaam geproduceerd zijn producten die voldoen aan internationale milieukeurmerken, ook wel certificeringen genoemd. Hout Import Reuver levert producten van de milieukeurmerken FSC® en PEFC.

Per keurmerk zien onafhankelijke controleurs toe op naleving van de regels bij alle bedrijven in de handelsketen, van houtkap tot aan fabrikant van eindproducten ook wel 'Chain of Custody' genoemd. Op die manier wordt gegarandeerd dat de producten voldoen aan de criteria van de milieukeurmerken. Als er FSC®, PEFC of keurhout op uw factuur staat, weet u zeker dat er gecertificeerd materiaal is geleverd.

FSC®:

FSC®, de Forest Stewardship Council® (Raad voor Goed Bosbeheer) is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer en duurzaam geproduceerd hout stimuleert. FSC® is een onafhankelijk, breed gesteund en wereldwijd opererend systeem dat standaarden voor bosbeheer en de handelsketen, de Chain of Custody, wereldwijd heeft opgesteld. Met daaraan gekoppeld een keurmerk voor herkenbaarheid.

De kern van het werk van FSC® is zorgen dat bossen, zowel tropische als niet-tropische, goed worden beheerd. Om er zeker van te zijn dat het hout uit goed beheerde bossen komt, wordt door FSC® de hele handelsketen gevolgd. Alleen wanneer aan de wereldwijde FSC®-standaarden is voldaan, mag het product voorzien worden van een FSC®-certificaat. Alleen FSC®-gecertificeerde bedrijven mogen dus FSC®-gecertificeerde producten verkopen. Het certificeren en toezien op het naleven van deze regels gebeurt door onafhankelijke organisaties die daarvoor door FSC® zijn aangesteld.

Hout Import Reuver is gecertificeerd onder FSC®- Certificaatnummer : SCS-COC-000652-NN.

www.fsc.nl

PEFC:

PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification, is een wereldwijde organisatie ter bevordering van duurzaam bosbeheer. PEFC voorziet in een vrijwillig, onafhankelijk internationaal bos- en houtcertificeringsysteem om eindgebruikers houtproducten uit verantwoord beheerde bossen te garanderen.

Op basis van internationale principes heeft PEFC eigen, onafhankelijke en internationaal-geaccepteerde richtlijnen opgesteld voor duurzaam bosbeheer en certificering van de handelsketen (de 'Sustainability Benchmark'). PEFC toetst of nationale standaarden voor duurzaam bosbeheer voldoen aan deze benchmark. Deze toetsing is een uitgebreid proces dat wordt uitgevoerd door onafhankelijke derden.

Momenteel zijn 34 landen lid van PEFC. 28 van deze landen hebben een goedgekeurde standaard voor duurzaam bosbeheer. Iedere vijf jaar worden de landelijke standaarden opnieuw getoetst en zo nodig herzien.

Hout Import Reuver is gecertificeerd onder PEFC- Certificaatnummer : SCS-PEFC/COC-000652-BA

www.pefcnederland.nl

Hout Import Reuver b.v., Heytstraat 10, 5953 KL Reuver, Tel: 077-4742243, Fax: 077-4745225, E-mail: ric.reulen@houtimportreuver.nl, www.houtimportreuver.nl
Privacy verklaring Hout Import Reuver
Hout Decoratief Noord b.v., Vlasakker 6, 9982 HG Uithuizermeeden, Tel: 0595 405 050, E-mail: info@houtdecoratiefnoord.nl, www.houtdecoratiefnoord.nl
Privacy verklaring Hout Decoratief Noord